stránky pro všechny táty

Rizika spojená s otcovstvím

Rodiče pozor! Šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí!

Máte doma dítě školního věku? Mluvíte s ním na téma šikana? Máte pocit, že Vašeho dítěte se to netýká? Možná ano, ale co když to tak není?
Co je šikana?
jákékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí,
zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,
většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště,
nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví.

Rozvod je nora, do které můžou spadnout všichni

Mikuláš informační středisko

Statistiky jsou neúprosné. Z každého druhého ženicha a nevěsty se dříve či později stávají dva rozvedení a mnohdy úplně cizí lidé. Rozpad manželství často provázejí hádky a nesnesitelné dusno.  Některé konce vztahů mají navíc svědky, kteří se do této role dostali proti své vůli.

Opatrovnický soud

Opatrovnický systém je v Česku tvořený zejména soudy a "sociálkami" - OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí). O rozsahu systémové diskriminace otců se většina z nich dozví bohužel až při osobním setkání s tímto systémem. Rozhodující totiž není textace zákona, ale reálné rozhodování soudů.

Proč by se slušný otec měl ocitnout před opatrovnickým soudem? Jednoduše proto, že to něm a jeho kvalitách prakticky vůbec nezáleží.

Ztráta dítěte

Systémové vytěsňování otců ze života dětí. Český opatrovnický systém má celou řadu zvláštností. Nejkřiklavější z nich je pravděpodobně skutečnost, že místo toho, aby se soud a sociálka po rozchodu rodičů snažily otce do péče o dítě maximálně zapojit, naopak ho ze života dítěte zcela cíleně a systémově vytlačují. O těchto skutečnostech opět nejlépe vypovídají statistiky. Více než 90 % dětí je po rozvodu nebo rozchodu rodičů svěřováno do výlučné péče matky. Pouze 3 - 4 % dětí jsou svěřovány do střídavé nebo společné péče rodičů, a to prakticky pouze v případě, kdy se na ní rodiče dohodli a soud tak vlastně vůbec nepotřebují.

Jednotný scénář

Následující článek by možná patřil do učebnic občanské nauky pro střední školy. Rozhodně je velkou chybou, že mladé muže nikdo neučí, jak poznat vhodnou manželku a jak se obloukem vyhnout té nevhodné, a tak zatímco ženy mají tyto instinkty hluboce zakódovány v podvědomí, ba vrozeny, muži jsou v tmto směru v obrovské nevýhodě, zvláště pak za situace, kdy s nimi cloumají hormony na všechny strany a připravují je velmi často o základní schopnost rozumové úvahy. A potom se - obvykle pozdě - nestačí divit.

Poslední komentáře

Partneři

Střídavka - stránky nejen o střídavé péči

Táta na mateřské - netradiční stránka pro všechny rodiče pohledem Táty

Liberecká pražírna - pražírna a prodejna kávy v centru Liberce