stránky pro všechny táty

Ztráta dítěte

Systémové vytěsňování otců ze života dětí

Český opatrovnický systém má celou řadu zvláštností. Nejkřiklavější z nich je pravděpodobně skutečnost, že místo toho, aby se soud a sociálka po rozchodu rodičů snažily otce do péče o dítě maximálně zapojit, naopak ho ze života dítěte zcela cíleně a systémově vytlačují.

O těchto skutečnostech opět nejlépe vypovídají statistiky. Více než 90 % dětí je po rozvodu nebo rozchodu rodičů svěřováno do výlučné péče matky. Pouze 3 - 4 % dětí jsou svěřovány do střídavé nebo společné péče rodičů, a to prakticky pouze v případě, kdy se na ní rodiče dohodli a soud tak vlastně vůbec nepotřebují.

Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče vůbec nepřihlíží k tomu, jak kvalitním rodičem je matka nebo otec, neřkuli k tomu, kdo zavinil rozchod rodičů. České opatrovnické soudy paušálně a šablonovitě rozhodují podle hesla "dítě patří pouze matce".

Obecné povědomí o mizivých šancích otců na získání výlučné nebo střídavé či společné péče je natolik silné, že se o to většina mužů ani nepokouší. Pokud otec nedůvěřuje zkušenostem ze svého okolí, pak ho o jeho šancích na spravedlivý podíl na výchově dětí poučí každý advokát.

Zcela nedostatečný rozsah styku otce s dítětem vede k erozi jejich vztahu

Ve více než 90 % případů tak je dítě svěřeno do výlučné péče matky. Otci je "umožněn styk s nezletilým". Nejčastěji bývá tento styk povolen v rozsahu cca 3 - 4 dnů do měsíce (tedy 10 - 13 % času má dítě možnost trávit čas se svým otcem).

Takovýto rozsah kontaktu dostačuje stěží pro udržení otce v zorném poli dítěte. Pro jakékoliv výchovné působení otce je tento časový prostor naprosto nedostatečný. Psychologové uvádějí jako minimální čas potřebný pro výchovné ovlivnění dítěte alespoň 40 % společně stráveného času.

 Matky sabotují i minimální kontakt otce s dítětem

Obecně známou skutečností je, že mnoho matek všemožně brání i takto malému kontaktu dítěte s otcem a dítě k soudně určenému styku nepředává. Otec, který je nucen cestovat za dítětem do nového bydliště matky často přes půl republiky, se pak až na místě dozví, že "dítě je nemocné", "dítě tě nechce vidět", "dítě má jiný program" atd.

Podle platné legislativy je sice možné rodiči odpírajícímu styk s dítětem uložit pokutu, v praxi je však české soudy neudělují. Soudci vycházejí z "logiky", že kdyby matka musela zaplatit pokutu za maření styku s dítětem, pak by o ni byla snížena životní úroveň dítěte.

Pokud soud náhodou již matce pokutu uloží, pak prakticky vždy následuje zvýšení alimentů otci. Takže otec je nucen matce pokutu následně zaplatit formou zvýšených alimentů.

Není divu, že většina otců dříve nebo později ztratí energii pro neustálé ponižování se a doprošování se o kontakt s dítětem a na kontakty s dítětem zcela nebo částečně rezignují. Feministická propaganda to pak proti otcům samozřejmě patřičně zneužije jako projev nezájmu o dítě.

Falešná obvinění a jiné podpásovky

Většina otců tváří v tvář systémové diskriminaci rezignuje a o své dítě nebojuje. Proti těm otcům, kteří se nehodlají svých dětí tak snadno vzdát, neváhají jejich bývalé partnerky použít ty nejzákeřnější a nejpodlejší "podpásovky". Na denním pořádku jsou falešná obvinění "zlobivých" otců z domácího násilí nebo ze sexuálního zneužívání dětí. S tím, jak nejlépe využít podobné obvinění proti otci, matkám poradí četné feministické organizace (ProFem, ROSA, Area Fausta atd.). Cílem těchto obvinění je dosáhnout soudního omezení nebo úplného zákazu kontaktu otce s dítětem a podpořit získání dítěte do vlastní výlučné péče.

Soudy podobná obvinění ze strany matek většinou nijak neprošetřují. U otce vždy platí presumpce viny, u matky pak naopak presumpce neviny. Pokud některá soudkyně náhodou tato obvinění prošetřuje, pak nanejvýš formálně, a pokud se prokáže, že dané obvinění bylo falešné, nijak jej nepotrestá. Stávající beztrestnost falešných obvinění způsobuje jejich exponenciální nárůst.

Pokud se podobná obvinění minou účinkem a matce "hrozí" střídavá nebo společná výchova, matky sahají k odstěhování se i s dítětem z dosahu otce, aby tak zabránily jejich širšímu kontaktu. V zemích, kde je legislativa na výrazně vyšší úrovni, platí, že odstěhuje-li se kterýkoliv z rodičů z okresu, v němž bylo poslední bydliště dítěte a rodiny, pak tento rodič ztrácí právo na rovnocenný podíl na výchově dítěte. Dítě přechází do výlučné péče toho z rodičů, který poslední společně dohodnuté bydliště dítěte o své vůli neopustil (toto platí např. v USA). Systémová diskriminace otců v Česku však umožňuje matkám dělat si cokoliv, co se jim zlíbí.

Výsledek: syndrom zavrženého rodiče

"Pouhé" zamezení fyzického kontaktu dítěte s otcem většině nezralých matek nedostačuje. Poté, co matka soudním posvěcením výlučné péče a zamezením kontaktu otce s dítětem získává moc nad tělem dítěte, začne usilovat o ovládnutí jeho duše a zformování jeho psychiky k obrazu svému. Matka touží stát se "jediným architektem duše dítěte" a poté, co se jí podařilo odstranit otce z fyzického světa dítěte, zbývá už jen odstranit jej i z jeho mysli.

Techniky používané matkami jsou různé, často velmi rafinované a obtížně odhalitelné. Většinou stačí pouze zdánlivě nevinné povzdechy a věty typu "Tatínek už nás nemá rád", "Tatínek nás opustil" a podobně. Otec ztratil možnost se jakkoliv bránit a ukázat svou pravou podstatu. Dítě je pod výhradním vlivem matky a v důsledku absence osobní zkušenosti s otcem postupně přebírá matčinu interpretaci a začíná svého otce nenávidět. Ve zhruba 40 % případů, kdy bylo dítě svěřeno do výlučné péče matky (tedy u 20 % všech rodin), se rozvíjí tzv. syndrom zavrženého rodiče. V konečném stádiu pak dítě nenávidí nejen otce, ale i celé jeho příbuzenstvo (prarodiče z otcovy strany atd.) a vše, co je s ním spojené.

Pečlivě a dlouhodobě vypěstovaná nenávist vůči otci většině dětí vydrží až do dospělosti. Četnost a průběh návratů zmanipulovaných dětí by si zasloužil podrobnější zmapování a studii. Bohužel i v těch šťastnějších případech, kdy dospělý potomek vyhledá svého otce, je již vše nenávratně ztraceno. Dítě většinou nalezne zničeného otce, kterého český opatrovnický systém připravil o prožitek dětství jeho potomka. Věřme, že se jednou dožijeme toho, že soudci, kteří umožňují a podporují podobné zločiny, budou přísně potrestáni.

Komentáře

No Avatar
Marcel Houra (neověřeno) on So, 12/07/2014 - 14:03

Neuvěřitelně pravdivé...prostě velmi krutá realita!!Nechápu jak je tohle vůbec možné a navíc ještě za podpory státu. Tenhle přežitek, že žena má výhradní právo na dítě, že jen matka přeci ví co je pro dítě nejlepší a že jen ona se dokáže o dítě postarat mi připadá jak z pravěku a jako naprostá a ubohá debilita!! Jen doufám, že konečně někdo, kdo má možnost tenhle nesmysl tuhle debilitu zrušit začne používat mozek!Dítě není přeci žádná věc, ale malá lidská bytost a tak by se mělo také brát. Nikomu nic neudělalo ani neublížilo, dítě nemůže za problémy svých rodičů a v žádném případě nechce ztratit ani jednoho! Ale pokud je to už jinak nejde řešit než rozvodem tak by se měl ( né měl on musí ) stát potažmo soud postarat aby se vše odehrálo jen a jen z pohledu dítěte a pokud né tak bych velmi tvrdě trestal všechny a to i soudce, kteří rozhodují paušálně a dle předsudků z pravěku. Zničí život hned několika lidem a nic se jim nestane to je prostě neuvěřitelný!!! Ale potřeby a práva dítěte jsou v naší zemi díky tomuto předsudku a hlavně připitomělým feministkám, které se stále vehementně snaží tento předsudek udržovat a prosazovat stůj co stůj, až to poslední oč takovým lidem vlastně jde....  Soudy neřeší kdo zavinil rozchod rodičů, soudy a matky nezajímá názor otce, soudy nikdy nezkoumají jaký ten otec ve skutečnosti je!! U otce vždy platí presumpce viny, u matky pak naopak presumpce neviny, tak asi ŽIJEME V PRAVĚKU. Ps: Držím palce všem otcům co se takové debilitě postavili a těm otcům co mají obavu věřte, že lze tento předsudek překonat. Můj táta to dokázal už před 30-ti lety a to tento předsudek byl mnohem silnější než dnes...

No Avatar
Petr H8la (neověřeno) on Čt, 28/04/2016 - 11:35

"Nechápu jak je tohle vůbec možné a navíc ještě za podpory státu." - Naopak, to je možné jen a pouze díky státu. 

No Avatar
Kamil (neověřeno) on Čt, 28/04/2016 - 22:38

Pochybuji o tom,že pravěká žena by si dovolila to co dnes..Snad z výjimkou Neolitu..Ovšem tehdejší matriarchát nevytvářel párové rodiny,ale žilo se v gentech(mnoho rodin dohromady)..Podle posledních výzkumů i  muži (otcové-bojovníci šamani) hráli v takové společnosti větší roli než hrají dnes..Současná společnost vytváří kult deviatní ženy -Sadistky nebo bojovnice s tím,že muž je vždy blbec..Na rozdíl od pravěku -boří párové rodiny,aniž by je nahradila jiným funkčním modelem..(gent..?)..Pravěk je nejdelší údobí lidstva.Druh homo sapiens žil v patriarchátu cca.150000 tisíc let(Matriarchát neolitu asi 2tisíce let)..Nejen první zemědělci,ale i lovci Gravetiénu by se nestačili divit...Budiž nám ůtěchou že takto bídně společnost funguje pouze na poměrně malé části zeměkoule...Ostatní svět se nám směje- např. partizáni Talibanu označují západní vojáky jako trubce...Proč asi..? Je zcela paradoxní bránit se islámu neboť jejich společnost muže nediskriminuje..západní ano..

No Avatar
Petra (neověřeno) on Pá, 11/11/2016 - 09:35

Myslím , že se velice mýlíte.  Soudím dle své životní  zkušenosti. Při rozvodu mi manžel vyhrožoval, že mi sebere obě děti anebo alespoň jedno, a tím se mi pomstí. Nemám ráda konfliktní situace a usoudila jsem, že sřídavá péče by mohla mého chotě uspokojit. A představte si ,že mu to nestačilo. Zažil se přesvědčit veškeré instituce ,že je lepší ve všem než já, děti přesvědčovala o tom samém poštvával je proti mě . Děti se od otce vraceli plačtivé naprosto šílené a trvalo týden než se srovnaly.  Pak jeli nanovo k otci a vše se opakovalo.  Celé otcovo jednání vedlo pak k tomu, že děti k němu nechtěly jezdit vyhýbali se jakémukoliv setkání s ním.  instituce skutečně nezajímá, Co je v zájmu děti nikdo nepomohl. Nařídili nám asistovaný styk  s otcem protože, když otec chce, dítě musí.  Jedno z dětí začalo být z celé situace psychicky nemocné a musí užívat psychofarmaka a přitom řešení je velice jednoduché - stačí kdyby otce nevidělo alespoň nějaký čas. Na závěr bych chtěla říct, že dle mého názoru Střídavá péče bere dětem domov, což je základní potřeba každého člověk. Většinou, když dítě vyroste zavrhne potom oba rodiče za zničené dětství. Tak bych raději byla v pravěku, pečovala o dítě a čekala bych co muž přinese dobrého z lovu. nemám ráda ani feministky , ale ani frustrované oce, kteří si chtějí dokázat, že jsou lepší než matky.  Již od pravěku každé pohlaví hraje svou roli  

No Avatar
Sebastian (neověřeno) on Čt, 15/12/2022 - 11:49

Petro,domov dětem bere rozvod jako takový a kdo většinou žáda o rozvod? Asi ne můži. Bohužel v ČR patologie je už tak pokročila že se stala normou. 

No Avatar
Zena (neověřeno) on St, 14/11/2018 - 09:09

Rozchod rodicu =vina 50% : 50%,kdyby byli oba rodice zodpovedni, vyresily by svoje problemy mezi sebou a nenechali trpet sve deti. Jsme zdegenerovana sobecka spolecnost, misto aby se lidi zamysleli nad svym jednanim a dopady,zakladali zodpovedne a laskyplne rodiny, radeji bojuji u soudu, pretahuji se o deti a dokazuji si kdo ma pravdu, stejne jako vy. Soudci za tuhle spolecnost nemuzou, spis stat a lidi tim, jak se k sobe chovaji.

No Avatar
Karel Horák (neověřeno) on Čt, 02/10/2014 - 20:54

Okresním soudem v Karlových Varech mě a matce nezletilého Lucie Dvořáková bytem Kpt.Jaroše 46/19A  Karlovy Vary Dvory 36006 byl uložen asistovaný styk s nezletilým v PPP v Karlových Varech za asistence : Dis. Jolany Mižikárové.Po domluvě s paní doktorkou jsme se domluvily na určení termínu styku vždy 1x za 14 dní ve středu od 17:00 do 18:00.Na základě tel.domluvy s matkou styk proběhl jen jednou a to 13.11.2013 za asistence paní doktorky.Od té doby k asistovanému styku nedošlo  z důvodu opakované absence ze strany matky.Matka  syna semnou nekomunikuje,komunikuje pouze s OSPOD a PPP ,kde si vždy domluvý schůzku a poté den před stanoveným termínem schůzku odřekne pro synovu nemoc.Tudiž mám důvodné podezření že mi matka opakovaně brání ve styku se synem a maří tak styk..Dále bych apeloval na to aby soud přihlédl k tomu že jako otec nezletilého který řádně platí výživné,mám stejné právo na dítě jako matka a mám se ze zákona podílet na stejné výchově.V příloze této stížnosti vám také zasílám kopii lékařské zprávy mého syna.Tímto bych chtěl také upozornit na chování matky že mne jako otce neupozornila na změnu ošetřujicího lékaře.Vzhledem k tomu že jsem svého syna viděl pouze 1x,tak jsem těmito komlikacemi přišel o dosti dlouhý čas si synem užít nejkrásnější dny jeho života,poněvadž mi matka brání opakovaně brání ve styku.Pokud je syn nemocen,tak je poslán k babičce do Žlutic a tam se o něj starají.Nevím tedy proč když je syn nemocný proč se o něj nestará v době nemoci matka a je poslán raději k příbůzným a proč mne matka neupozorní že je syn nemocen at nepočítám s tím že dojde ke styku a nenavrhne mi jinný termín.Tudiž i já jsem v době nemoci mého syna se schopen o něj v jeho v plné výši postarat.Tak a ted sem já asi mimo hru

No Avatar
Vladimír Komárek (neověřeno) on Pá, 05/12/2014 - 22:24

Mám to celé za sebou: dítě už na mě kašle - výsledek genderové diskriminace ze strany všech zůčastněných (pseudomatky, sociálky, psychoposuzovatelek, soudu). Existuje jediná možnost: vzít hned zkraje spravedlnost do vlastních rukou (zavřít mohou - pustit musí). Naprosto příšerné: ničemný stát, neexistující přirozené právo, neexistující právo ze zákonů...prostě je to o ničem.  Dítě je majetek matky, otec nemá žádné právo, jedině povinnost platit. To je vše!!!

No Avatar
petr reitmajer (neověřeno) on Ne, 01/02/2015 - 21:09

Svatá pravda Vladimíre taky jste byl účastníkem šaškárny-nějaký sindromy zavržených dětí a otců(rodičů) zákony jen pro někoho a hlavně že soud je zárukou rovného postavení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No Avatar
Veronika (neověřeno) on St, 24/06/2015 - 13:20

dítě není majetek nikoho.to jen spousta matek a to stejne tak i otců sou asi psychicky labilní :/

No Avatar
Tomáš Herout (neověřeno) on Út, 26/04/2016 - 11:12

Ano, Dítě skutečně není majetkem jikoho. Ale soudy v 90% soudí tak, že dítě je majetkem matky a ta si s ním může dělat absolutně cokoli, včetně týrání. Taková je soudní praxe. Dítě opravdu není majetkem nikoho, ale většina soudců a pracovníků OSPOD s tím vaším tvrzením hrubě nesouhlasí. 

No Avatar
David Burget (neověřeno) on Út, 08/05/2018 - 06:30

Byvala pred tremi roky u prvniho soudu podala navrh aby mi soud zakazal styk se synem, Neproslo ji to ale po trech letech z ceho vseho mne s uradama dokazali OBVINIT... sem v situaci ze mi ho nedava, na ospod sem donesl lekarskou zpravu ze dne kdy sem ho mel mit(byl zdravy) rekli mi ze neumim cesky...cekam ze mne maji za neco obvinit a jak to nabyde pravni moci tak ma bejvalka podat navrh na novy rozsudek ze soud jak rozhodne tak uz bude odemne pokoj. Cetl sem to ve spisu kde je zalozena komunikace matky s OSPODEM. Funguje to tady v tomhle state suprove a jeste si to sami zaplatime. Synovy je 5 let

No Avatar
David Burget (neověřeno) on Ne, 15/07/2018 - 05:55

PUSTIT MUSI!!!

No Avatar
Lenka Kacerinova (neověřeno) on Pá, 20/02/2015 - 20:37

Ja si myslím, že i otcové dělají dost problémů, například tvrdí jak mají zajem o děti, ale starají se o dítě svojí nové vyvolené, která je tak sebevedoma,že řekne ja se postaram lepe o tvé děti,než tvoje manželka,ona to nezvládne. BUDe platit alimenty ona,požádáme o výlučnou péči.Znicime ji.

No Avatar
petr reitmajer (neověřeno) on Út, 17/03/2015 - 19:17

ve společném bytě společné domácnosti po dvaceti minutách bez toho aniž bych byl s dětmi ůčastník řízení při vyšetření v rodině ospodem tak po dvaceti minutách soudní šáškárny děti svěřeny do péče a výchovy matky a vyměřeno zpětně sedm měsíců výživné a 18.3.2015 jsem jako obžalovaný 4.roky za neplacení výživného a co tet u soudu zkoumají společné hospodaření manželů což měl udělat opatrovnický soud takže o úmyslné diskriminizaci a svévoly soudců (trestný čin zneužití pravomoci)vím opravdu hodně dnes bezdomovec a nebo chcete napsat jak před opatrovnickými řízeními se zde matky rozhodnou unést nezletilé děti ze společných domácností ale neznám případ že by to udělal otec.Bohužel zatím víc nemohu napsat nebot tyto stránky jsou moc dohledatelné.A taky jsem držel svou plačící dceru v náručí a říká že tatínek je tady doma v pěti letech.dnes je bývalka vdaná za bývalého plicistu a dodneška neupraven styk pět let žalob stížností  ospod kryje sám sebe o soudcích to samé už mně chtěly umlčet jak za minulého režimu zavřít na pozorování do blázince.

No Avatar
Tomáš Herout (neověřeno) on Út, 26/04/2016 - 11:08

Bohužel to musím jen potvrdit. Především tu část, že matka je vždy nevinna, dokud se 100× neprokáže její vina a otec je automaticky považován za vinného, dokud 100× neprokáže nevinnu. Já jako otec musím dokazovat, že se se synem učím a dokonce musím i obhajovat, že mám právo se se synem učit. Já jako otec musím také dokázat, že na něj matka absolutně kašle. Pokud dítě oznámí domácí násilí ze strany matky, tak OSPOD, policie, státní zastupitelství i soud dělají maximum proto, aby se to nepodařilo dokázat. Protahují výslech dítěte co možná nejpozději a pokud už ho musí provést a dítě vypovídá proti matce, tak se jim „ztratí“ zápis výpovědi. Nakonec dítě prohlásí za lháře a odmítnou nechat dítě vyšetřit odborníkem (lékařem i soudním psychologem). Pokud otec dítě přihlásí k psychologovi, tak se OSPOD, policie, státní zastupitelství i soud rozhodnou psychologa do jednání vůbec nezapojit, jelikož by mohl vypovídat něco nevhodného. Toto je žel bohu důkazně dobře zadokumentovaný případ. Není to nic nepodloženého. Toto v žádném případě není právní stát.     

No Avatar
Martina (neověřeno) on St, 27/04/2016 - 00:47

Dovolim si oponovat. Neni to vždy o soudu. Zrovna se rozvádim. Ve styku s dětmi manželovi nebránim. Měl je když si řekl a vyhovovalo to jemu i jeho nove přitelkyni. Paradoxně bydlim s jeho matkou a mohl kdykoliv přijet. Ja mu děti i vozila. Kolikrat travili vic jak 40%času co v članku pišou a výsledek?
Ještě vyskakoval pod vlivem přítelkyně pořad to bylo málo. Pry se u něj projevuje taky syndrom a bla bla. Klacky hazel pod nohy deptal mě celou dobu a k čemu? Děti shazoval, když šly k zapisu nic neumi a tohle a tamto. Vše je špatně protože to neni po jeho? Pánové nezlobte se ale jak muže zkoušet žadat o střidavou péči nebo výhradnou péči když pracuje ve světě? To jako přehodí starost o děti přitelkyni a basta hlavně že je ma oficialně v péči on a ublíži matce. Děti jsou od mala vuc fixivane na matku . Tak se pak nemůžou otcove divit. Ano chápu že připad od připadu je jiný ale i tak. Píšu proto že jsou i vyjimky ve vašich řadách a neznam v okoli moc matek co by branilo styku s dětmi ba naopak. Otcove o ně opravdu časem neprojevuji takovy zajem protože maji navou rodinu.

No Avatar
Kamil (neověřeno) on Čt, 28/04/2016 - 23:00

Kamarád se rozváděl,jednání před ospodem dopadlo dobře,opatrovnický soud mu byl nakloněn a měl dostat dítě do péče...Manželka ho ale s pláčem uprosila s tím,že bez dítěte nemůže žít..A ten blbec přes moje varování jí dítě nechal..Ona se mu pak odměnila vybílením bytu..Muž se často snaží,aby žena po rozvodu dopadla co nejlépe,zatim co žena chce muže zničit(samozřejmě ne vždy)....Paní Martino...ruku na srdce znáte ženu která by se slitovala nad mužem s kterým se rozvádí??

No Avatar
jitka (neověřeno) on Pá, 09/09/2016 - 18:00

Bohuzel tohle znam z obou stran, muj ex si nasel jinou a maleho tri mesice nevidel, vyvolavala jsem mu, at mu alespon zavola a synovi jsem tvrdila, ze ma tatinek moc prace, ze proto si pro nej neprijel ... dnes uz je to sest let a vztah mezi nimi se mi podarilo udrzet, protoze tatinek nskonec dostal rozum a zacal se snazit, kdybych tenkrat chtela, dnes uz se neznaji...
A naopak mam pritele, jehoz deti jsou natolik zmanipulovany matkou, ze stsrsi dcera se nestydi prijit si pro penize, ale k narozeninam mu ani nepopreje, matka na nej jen hazi spinu a deti bohuzel veri ... on prestoze se snazi, nema zadnou sanci, dokonce jeho sestra byla vyhnana, kdyz prijela poprat k narozeninam, ze tam nema co delat, kdyz se styka se mnou. Matka vsem ukazuje, ze kdo se bavi s nama, ten je zly a v tomhle vychovava deti, bere jim celou jefnu polovinu rodinu, prestoze se snazi. Az me zarazi, jaky vliv my matky muzeme na deti mit .... je mi z toho smutno, z toho, jak snadne je pouzit deti jako zbran.

No Avatar
Lucie (neověřeno) on Út, 07/11/2017 - 21:13

Pritel ma trileteho syna,ktereho jeho matka take pouziva jako zbran.Ona je trochu labilni a tak vzdy zalezi jaka je nalada.Jeste vloni chtela aby se k ni pritel vratil a tak nebyl problem videt syna treba trikrat v tydnu.V momente kdy poznala,ze nebude po jejim uz jsou zase problemy.Za poslednich 5 mesicu maleho videl sestkrat.Bud je maly nemocny nebo maji "svuj program"jak matka rada rika...Je mi smutno z toho jak se pritel neustale doprosuje o vlastniho syna,na ktereho radne plati.Telefon mu nezvedne,leda sms.Pritom vi ze by pro syna dychal.Ac jsem sama zenska,je mi z ni a z ji podobnych na zvraceni.A z nasich soudu taky!!Ne kazda matka je chudinka!

No Avatar
David Burget (neověřeno) on Ne, 15/07/2018 - 05:50

Tenhle clanek je presne napsany z meho pripadu...akorat bych tam jeste doplnil soudni usneseni na exekuci za neplaceni alimentu (podle matky ktera to lzive podala na soud) a kdyz konecne po trech mesicich soud rozhodl ze zadne alimenty nedluzim-ja vul ji jeste platil vic nez stanovil soud- tak mi laskyplne exekuci zrusili. Byvala a ani pracovnice z OSPODU se k soudu bez omluvy nedostavili.      VUBEC NIKDO NEBYL POTRESTAN akorat ja mel tri mesice zivotni minimum. Po rozsudku o rozsireni styku se synem mi ho hned na prvni styk nedala a pak jeste sestkrat po sobe-OSPOD nic, to je k nicemu urad a tak sem podal sest navrhu na vykon rozhodnuti na soud-UZ DVA MESICE CEKAM A FURT JESTE ANI NEVIM TERMIN JEDNANI SOUDU. Tahle republika to je fakt hnus, pro mne je to zivotne dulezite a uplne se na to v tom bordelu ser...  "RODINA ZAKLAD STATU" to jo teda...

No Avatar
Vasil (neověřeno) on Po, 22/04/2019 - 01:08

Mám dva syny. Matka hned po rozvodu začala "pracovat p" na tom mladším.. Jaký je otec hajzl, že odešel, že je nema rád a podobně. Naštěstí, u starsiho syna už tyhle bláboly moc nefungovali a jezdí vcelku pravidelně dodnes. Mám své děti moc rad a nikdy jsem nechtěl přijít o právo s nima trávit co nejvíce času.. Jenže, když jsem prijel pro syny.. A nebylo to nejblíž, tak.. Byl nemocný, měl návštěvu, nechtělo se mu, přišel děda s dortem, byl u kámoše, nechtělo se mu.. A když se toto opakovalo po xte a ani OSPOD, který jse ve veci 2 x kontaktoval, neudělal nic... Vzdal jsem to. Nyní chce matka po letech, včetně doplatku astronomické výživné, které nemám šanci zaplatit.. Tak asi exekutor, odstaveni bytu na hypotéku.. A buď bezdomovec, nebo vězení..?? Před soudem padali na mou hlavu výtky, že se o syna nezajímám.. No bodejť, když to tak matka chtěla a zařídila. Koho by taky bavily neustále deprese z toho, že si prijedete 100 x pro dítě a odjedete s prázdnou .. Ať žije české soudnictvi, jako největší kanalizační stoka na zemi. Mít děti a být ženou je v ČR perfektní bussiness. A pro chlapy co tohle přežili? Přeji všem co nejvice sil, aby jste se z toho otřepali, nezkončili na ulici a nezanevřeli úplně na ženy, rodinu a partnerství. Mně toto natolik poznamenalo, že už mám obrovský strach se s jakoukoliv osoubou ženského pohlaví co by jen seznámit..

No Avatar
loveth (neověřeno) on Út, 30/04/2019 - 07:35

Prosím, můj drahý příteli, je mi líto, že čtete tuto zprávu takhle, jen vidím její způsob, jak pomoci, kdo bude potřebovat pomoc, kterou mám. ujistěte se, že jste si přečetli toto mé svědectví až do konce, je to životní příběh, protože je to svědectví, které každému řeknu, aby ho slyšel. Byl jsem ženatý 3 roky a 4. ročník mého sňatku, další žena se mnou vzala svého milence a můj manžel mě opustil a děti a my jsme trpěli dva roky, dokud jsem se nesetkal s postem, kde se muž jménem vysoký kněz Dr. Chamberc pomohl jsem někomu a já jsem se rozhodl, že se mu pokusím pomoci, aby mi pomohl přivézt svého milence zpět domů a věřte mi, že jsem mu poslal svůj obrázek a mé údaje o mém manželovi a po dvou dnech, jak mi řekl, jsem viděl auto jel do domu a hle, byl to můj manžel a on přišel ke mně a dětem, a proto jsem rád, že každý z vás v podobném setkání s tímto mužem, protože mohu přísahat s mým životem muž je velmi silné kouzlo a jeho kouzlo funguje velmi dobře bez jakýchkoli vedlejších účinků y, pokud chcete více informací o knězi Dr. Chamberc Jste opravdu trpí ve vašem vztahu právě teď? chcete vysoký kněz Dr. Chamberc intervenci ve vašem vztahu, který vám pomůže opravit váš vztah? pak ho dnes kontaktujte prostřednictvím jeho emailu: Chamberc564@yahoo.comDoctor whatapp číslo +2348088777194 Pokud máte nějaký problém v tomto následujícím problému(1) Pokud chcete své ex zpět(2) pokud máte vždy špatné sny.(3) Chcete být povýšeni ve vaší kanceláři.(4) Pokud chcete dítě.(5) Bylinná péče(6) Chcete být bohatí.(7) Chcete svázat svého manžela / manželku, aby byla vaše navždy.(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.(9) Nechte lidi poslouchat vaše slova a učinit vaše přání(10) Rozlišení případu E.T.CKontaktujte je ve svém e-mailovém chrámu ChamberC564@yahoo.comDoctor whatapp číslo +2348088777194a vyřešte všechny vaše problémy

No Avatar
Michaela (neověřeno) on Pá, 10/05/2019 - 10:54

Z mé zkušenosti,mohu potvrdit, že to bohužel takto je. Až na to, že jsem matka a mstu přes děti až po syndrom zavrženého rodiče u syna u nás praktikuje otec.

No Avatar
Lakeisha (neověřeno) on St, 17/07/2019 - 04:12

Jsem zde, abych řekl světu dobrých děl Velkého dr. WEALHYho. Jmenuji se Lakeisha jsem z Velké Británie a toto svědectví stojí za to sdílet. Můj muž mě a mé děti opustil na 14 měsíců. Pro mě to nebylo tak snadné. Obrátil jsem se na tolik kouzelnických koleček, kteří mě dělali o mé peníze, ale nic se nestalo. Miluji svého manžela tolik a já jsem neztratil naději a já jsem se snažil, dokud jsem se setkal s velkým Dr WEALHY, jak mu pomohl tolik lidí. Kontaktoval jsem ho a vysvětlil mu. Řekl mi, abych se nebál, že za 3 dny vrátí mého muže. Konzultoval své pravomoci a ujistil mě, že se nemusím obávat, že za 3 dny vrátí mého muže. Udělal svou práci a kouzloa k mému největšímu překvapení můj manžel přišel třetí den, jak řekl Velký dr. WEALHY. Prosil mě o odpuštění a slíbil, že mě z žádného důvodu neopustí. Jsme šťastní a žijeme spolu jako jeden. Kontakt Skvělý Dr WEALHY nyní na: wealthylovespell@gmail.com a můžete ho také kontaktovat na jeho email wealthylovespell@gmail.com nebo na něm Whatsapp. + 2348105150446

No Avatar
Jirka cheb (neověřeno) on St, 03/06/2020 - 21:00

Ex z pomsty po 6 leté střídavé ,naši jedinou dceru zmanipulovala,říkala ji otřesne věci,týrání nevyšlo,tak sem ji udajně osahával,pakze mě udělala pedofila,soudní znalec vyšetřil ,že za vše může matka,programující rodič,a vysledek???dcera svěřena matce,,chci žalovat stát...matka stíhaná za křivé obvinění a porušení výchovi dítěte a přesto ji daly matce....tak kde jsme  

No Avatar
Radek (neověřeno) on Ne, 02/10/2022 - 18:53

Dobry den, jak jste prosim dopadl v teto situac po letech stridavky?Jsem v podobnem situaci..diky za odpoved

No Avatar
Radek (neověřeno) on So, 13/02/2021 - 16:22

Ani nevim jak začít a jestli lze dojít tímto způsobem k životnímu směru který hledám....ve spoustě věcí zpětně přetřesených si připadám jako hlupec ač přirozenost tehdejšího rozhodnutí bylo jako dech...nepřemýšlíš o dechu dýcháš abys tvořil a řešil co třeba....ženská, vysokoškolačka s třema dětma s manželem co ji vzdychá na rameni aby ho udobrila s jeho milenkou..co je v rodině...to se ... jedna 5let druha 3 roky a nejmenší rok a pul...rozvedla se s mým příslibem že ji pomůžu...začali jsme žít pospolu....můj otec odešel na pravdu boží a jeho finanční odkaz jsem investoval do nové rodiny...přízpěvěk mé matky  pro mou dceru při jejím narození....pomalu jsme zpláceli mé vzp dluhy za 3leta a pozvolny splátkový kalendář živil rodinu do dobu ukončení vysoké školy....příležitostná práce na pár měsíců...přetržená achilovka....má dcera  a můj nástup na mateřskou.... den měl režim stabilní režim, který se rozostřil jen nemocností děvčat... nebo bás všech... nejdéle 3 měsíce tři týdny dospělí v horečkách....Vstávalo se v 6..snídaně svaciny caj rozvoz do školky do školy do ženu práce příjezd praní vařit oběd příchod ženy na oběd a vyvednout ze školky školy...večer....v noci opečovávat marody dávat pozor at jsou alespoň přikryté.....at sám nemocný či ne ....a nákup "Rohlík"ještě neexistoval...občas na střídačku, ale spíš ne ....hájíte toho kdo vydělává jak to jde... ale semele vás to stejně a ...do toho její matka s pomluvami na vaše konto, protože upřímnost v dialogu jí není po chuti a pochopení že vracet nastydlá děvčata není vyzitkou zodpovědného přístupu k dětem a to že žena utekla na opčný konec republiky jen aby od ní byla daleko...peripetie s absencí zodpúovědnosti co víc o tom....odkvetl jsem jako chlap....stres jsem nepoznal hned ...jdete hmoždíte se  táhnete a unavenost brání přemýšlení...dril...radost zažíváte jen díky prckum kteří jsou krásně živí a svěží a práníte je i před starostma tvorba her , aktivit venku doma výlety do toho vše prolínající pomlouvačná matka která kam jsme za příbuznými tvořili pohodu pro holky pomluvami zničila vše...začali obhajovat povinnost posílat jí děvčata a dluh který u ní je protože přeci placení školy ... péče....stydím se i psát co se na plná ústa říkalo nahlas a styl chování a to i před děvčaty....nakonec poza našimi zády stížnosti na ospodu pod jehož kuratelou jsme se ocitli protože výhružky z mé strany o zákazu šíření sexuálních novinek ze školky kde učitelkx chodili na kafe na 3 hodiny mimo dosáhlo vrcholu a nejstarší dostala na zadek...modřiny ny zadku byla ve škole klasifikována jako násilí v rodině a udání...po osmi letech tohoto a naprodtého vyosení chodu rodiny mimo přirozenost...vzdor všelikerým nařčením...osočování a manipulaci.....daroval jsem chatu své dceři když jsem pomalu přestal věřit že to dobře dopadne.....důkazy i vycucané z rozpaků nad nestoudností popisu a přetáční sledu událostí...zobecňování v přístupu k vám a rozebírání doměnek na elementárním základě při obhajování nestoudností na vás kydaných.....osm let...snaha o přirozenost a chlácholení frustrace děvčat které nechápali jak je možné něco takového a to i když jsme se to snažili řešit mimo ně....proces ospodu se chýlil k a zacali se rojit formality nedovyplněných papírů s ejhle souhasem na spolupráci na prezpříští rok.....co říkat....do toho snaha bez praxe sehnat práci od sedmi do čtyř je scifi............a náhle........Chci s tebou probrat tecghnické podmínky našeho rozchodu.....holky to uslyšeli a běželi se zeptat proč.....mne ....sam jsem nevěděl co říct ....dnes se tvrdí že to vědí kvůli mě.....po příjezdu z dovolené kdy to z té ženské vypadlo jsem byl nucen abych se v listopadu odstěhoval z bytu....arogance ...otevřené sdělění že chce zůstat přez noc pryč.....pozdní příchody domů.....přecházené otázky děvčat proč to mamka dělá.....otázky na mne protože důvěra děvčat byla u mne a ...možná ještě je ale dko ví čím prochází dnes......rozpaky a smutek....jednoduše řečeno 25kylo za měsíc dole....celou dobu jsem stěhoval věci do Olomouce abychom nemuseli kupovat nové....a teď kam s tím.....následé balení mých věcí bylo klasifikováno jako vyhlášení války.....proč?...nevím.....myšlenky zaváty neustálím připomýnáním že když se neodstěhuju do 15 list budu platit prosincový nájem....domácí řekl že současný stav nepodporuje a ukončuje naši nájemní smlouvu.....garáž a ubytovna...bazar a ubytovna....pobalil jsem všecko co jsem přivezl abych se mohl kdykoli to bude možné přestěhovat  shánět byt a podmínkou je mít práci jinak se s vámi nikdo nebaví....náhle se z bytu žena i s brečícími děvčaty odstěhovala na okraj města....vyklizený byt prázdnota ticho...........jediný volný sklepní byt ...plíseň...ale co...pondělní pohovor na poště jsem klasifikoval jako klasický nástup do práce...vyšlo to....bydlim.....jezdim pro poštu....přez vánoce od 6rána do 22 večer.....dnes od 10 dopol do 22 večer a to jen protože jinou trasu neumim...za holkama jezdim co neděli na 5ažhodinu ale dovnitř mne nepustí jen na procházku délka podle počasí čím horší tím kratší ...mám je rád...nepustí nás ani do garáže :)nápad holek.........procházky jen pokud holky nekašlou a nemaji rymu....telefonovat nemohou....internet je odpojován....nejhorší věc co jsem musel říct je ta kdy jsem musel vysvětlit že nemůže bydlet u mne protože o není řešení i když to má doma těžké...mimochodem od prosince již s nimi bydlí můj náhradník......soudní obsílka.....o svěření do péče na popud mé bývalé ženské...podáno počátkem listopadu....smota mi vypaluje díru do srdce i hlavy.....holky si zvykají....zdravé principy šly do háje....boj s ečky v jídle,,,počítačový smog...z mé dcery je počítačový závislák už v 5letech na placatem telefonu a hrách......a ano je to cílené spoutávání dlouho tvrdila že chce žít se mnou tak jako ostatní a ač nejtarší byla alergik na plísně a králíky mají doma králíka, hrají počítačové hry a to vím že mi s radostí v hlase popisují co všechno poznaly a jaké postavy a co plní a ....mi jen slzí oči jak přestali plést a malovat a vymyšlet z merkura přístrojecky, zájem o pletací stroj co jsem jim věnoval aby něli možnost volby...... a dnes lego počítač aplikace a únava při pár krocích venku.....samota mne chromí.....zloba a hádky o pár minut za týden a nesmyslné požadavky když nároky v práci jsou plovoucí a niky nevím zda si mohu dovolit cokoli slíbit když nevím jak dlouho budu v práci.....a toto je omáčka přez to co jsem přečetl v článku a jsem bez výhrad bezradný nad vším a nevím co mám dělat a čeho se džet a čím se nermoutit....a jak zachovat zdravý rozum abych byl pohotově a v klidu jako opora pro holek starosti z nichž ani nevím  jak žijí protože pomalu ale jistě jejich zájem se se mnou bavit odkvétá a mne to ždímá a drtí.....  Co myslíte že mohu dělat a jak přežít...?

No Avatar
Zdenda (neověřeno) on Út, 13/04/2021 - 12:59

Dobrý den, nedávno jsem řešil opatrovnictví a přes doporučení od jednoho známého jsem narazil na právníky: https://www.cikr.cz/sluzby/rodinne-pravo/ advokátka mi se vším poradila a hlavně jsem se v tom dokázal lépe orientovat.

No Avatar
Simona (neověřeno) on St, 05/05/2021 - 13:15

Článek je bohužel zcela pravdivý .. znám to velmi dobře z osobní zkušenosti - jen s obrácenými stranami. Přišla jsem o svého 11-letého syna – nyní mu je 13,5. Syn je v péči otce a já se s ním vůbec nevídám – vůbec znamená vůbec. Ani ty víkendy jednou za 14dní, ani jedno odpoledne, ani svátky, ani narozeniny, ani vánoce!!! Ano čtete správně, ani vánoce a ani část vánoc! Když jsme s advokátkou žádali předběžným opatřením alespoň o polovinu vánočních svátku s mým synem (otec se odmítal domluvit), tak i to soudkyně zamítla!S manželem jsme se rozvedli a všichni (včetně syna, manžela a opatrovnice z OSPODu) souhlasili se svěřením syna do mé péče .. kluci (bývalý manžel i syn) se vídali, jak chtěli – o víkendech, v týdnu, prostě jak chtěli. Bydlíme kousek od sebe, tak to nebyl problém. Problém nastal, když si bývalý přestal pro syna jezdit .. syn byl nešťastný, já ho bývalého přemlouvala ať si přijede pro syna .. dokonce jsem syna několikrát k bývalému vezla sama. Nebo jsem je oba dva naložila a vezla na synův kroužek, aby aspoň chvíli byli spolu. Pak jsem s bývalým začala řešit rozdělení majetku po rozvodu a to byl kámen úrazu .. k tomu se přidalo to, že neakceptoval rozhodnutí soudu a odmítnul doplatit dlužné výživné, které jsem nakonec po roce vymohla přes advokáta a exekutora. Bývalý si požádal o svěření syna do péče a roce a půl mu byl svěřen do péče. Všechno to začalo postupně, plíživě .. bývalý manžel se synem probíral veškeré detaily našich sporů i vymyšlených křivých obvinění proti mně a mé rodině – co na tom, že se musel písemně omluvit, v dalším případě se omluvit odmítnul, tak dostal jen nějakou směšnou pokutu, přestupkovou komisí byl uznán vinným .. přesto dál a vytrvale „informoval“ syna, jak sám říká „o své pravdě“ – to mimochodem bývalý řekl i u soudu, že si myslí, že jeho syn musí vědět naprosto všechno. K soudu jsem s advokátkou předložila sms-konverzaci, mailovou komunikaci, audio i video nahrávky z mobilu + jsme navrhovali předvolání svědků – to vše nám soudkyně zamítla s tím, že by to její názor stejně nezměnilo. Syn vypovídal u soudu, psal soudkyni dopisy, volal opatrovnici … to vše jenom proto, že mě neskutečně pomlouval a očerňoval a taky proto, aby všem dokola opakoval „svůj vlastní názor“, jak ke mně nechce .. že si něco udělá, když ke mně bude muset jít nebo že uteče z domova apod. Dnes je situace taková, že syna vůbec nevídám .. telefony mi típe (nebo jsem spíše v nějaké blokaci, protože to začne pípat hned jak zavolám), na zprávy mi neodepisuje nebo jen posílá zvracející smajlíky, smajlíky s pistolí u hlavy, apod.. Když si pro syna jedu na víkend, tak mi bývalý ani syn nezvedají mobil, stojím v autě před domem a nikdo nikdy ani nevyjde ven .. syn si mě z okna svého pokojíčku fotí, jak stojím venku v autě a posílá mi ty fotky na WhatsApp a vysmívá se mi. Opatrovnice z OSPODu to ví – setkala jsem se s ní osobně  - situace je naprosto beze změny, nic se neděje, nikdo nic neřeší. Bývalý mi posílá zprávy tipu, že je dobře, že syn o mě ví „všechnu tu pravdu“ a proto se se mnou nechce vídat .. opakovaně mě obviňuje z krádeže (nevím čeho) a to je stále dokola. Bývalý měl v září 2020 nařízeno soudem, že se synem má chodit do poradny, aby ke mně syn chodil … rozhodnutí soudu samozřejmě respektuje a proto se synem do poradny zašel až teď v květnu 2021. Se synem se stále nevídám ani nejsem v kontaktu. Všichni Ti soudci, opatrovnice a další rádoby odborníci nic nedělají .. takže kromě mě se syn nevídá ani s mými rodiči, důvodem je, že se prý taky chovali špatně k bývalému (takhle to vysvětloval syn u soudu) .. jo a když můj syn vypovídal u soudu a následně soudkyně jeho výpověď četla, tak to můj advokát komentoval slovy, že to byla hotová poprava .. řeknu Vám, že mě tam můj vlastní syn vylíčil jako nejhorší a nejstrašnější matku všech dob. Co na tom, že mám spousty fotek a videí, jak se syn chová, když ještě byl se mnou a soud „běžel“ – jak krásné chvíle jsme spolu prožívali. Jakmile soud skončil, tak skončilo i moje vídání se synem, takže jsem ho od začátku tohoto roku neviděla ani jednou! Co dál? Netuším .. zaprvé mi došli peníze na advokáty (za ty už jsem od roku 2018 zaplatila cca 70tis. (což možná pro někoho není moc, ale pro mě je to obrovská částka). Každý „rádce“ radí navíc něco jiného – jeden říká, podat trestní oznámení na otce za psychické týrání dítěte, protože popouzení proti druhému rodiči je týrání .. další říká, podat stížnost k ústavnímu soudu .. další říká zahájit nové soudní řízení o svěření do péče .. další říká, čekat a nereagovat na negativní komentáře od syna a radovat se aspoň z jeho jednoslovné odpovědi na jakoukoliv moji zprávu y vydržet (nevím ale jak dlouho, držím se už od jara 2019, kdy to postupně tak nějak začalo) .. Jedno vím jistě, když bydlel syn u mě, tak nemusel řešit nic z toho, co řeší teď – vídal se s otcem (pokud byl ochotný si pro něj přijet), vídal se s celou rodinou (ze strany otce žádná rodina není – s nimi se bývalý manžel před lety rozhádal kvůli majetku, takže jsme měli pouze moji rodinu – kterou teď nemá už ani můj syn) .. Teď bydlí syn u bývalého manžela a nevídá se s nikým z nás. Vidím to jako zločin našeho soudnictví a OSPODu, kterého se dopustili na dítěti! Cítím vztek, zlost a neskutečnou křivdu – za jejich dohledu a hlavně, díky jejich skvělé práci přišel můj syn o mě a celou moji rodinu!

No Avatar
Dubois Weber (neověřeno) on Čt, 15/09/2022 - 12:31

To se opravdu povedlo a jsem hrdý na to, že to mohu dosvědčit. Viděl jsem příspěvek o tom, jak dáma dostala svého muže zpět od DR AJAYI. Pomohl jí získat zpět jejího bývalého manžela. Moje žena se se mnou rozvedla před 1 lety, abych žila s jiným mužem, a já jsem se ji snažil pustit, ale nemohl jsem, takže se snažím dělat mnoho věcí, abych ji získal zpět a ona se ke mně odmítá vrátit. Jednoho dne jsem navštívil fórum pro tipy, jak ji získat zpět, a tam jsem viděl dámu, která svědčila o tom, jak jí DR AJAYI pomohl získat jejího muže zpět poté, co byl svázán kouzlem jinou ženou a DR AJAYI byl ten, kdo jí pomohl. . I když jsem nikdy nevěřil v duchovní práci, neochotně jsem ho zkusil, protože jsem byl zoufalý. Vysvětlil jsem mu své problémy, k mému největšímu překvapení mi DR AJAYI pomohl po týdnu přivést mou ženu zpět a nyní je můj vztah dokonalý, jak slíbil. Získání vašeho ex zpět natrvalo kouzla nejen přivede zpět někoho, koho milujete, ale také to znovu spojí váš milenecký cit, abyste s touto osobou byli stejně šťastní. Moje žena se ke mně nyní chová jako ke králi a vždy říká, že mě miluje. Pokud procházíte obtížemi ve vašem vztahu, DR AJAYI vám může pomoci vyřešit manželské problémy, KONTAKTUJTE HO NA E-MAILU: drajayi1990@gmail.com nebo WhatsApp NEBO Viber číslo +2347084887094

No Avatar
Bitsy Sawyer (neověřeno) on So, 17/09/2022 - 01:47

Jste žena, která hledá plod lůna, chcete slyšet hlasy dětí ve svém domě, ale nemůžete otěhotnět, už se nemusíte bát, protože doktor Ajayi vám pomůže mít vlastní dítě, čelil jsem podobná situace, kdy muž vypovídá o tom, jak mu velký kouzelník Dr Ajayi pomohl dostat jeho milovanou ženu zpět domů po 9 měsících odloučení, oslovím Dr. Ajayiho vysvětlil můj stav, řekl mi, abych už neplakal a připravil bylinku drink pro mě, který jsem si vzala a za tři měsíce jsem byla těhotná s dvojčaty, teď jsem hrdá matka. kontaktujte doktora Ajayiho kouzelníka v jakékoli životní situaci, je to dobrý člověk. Viber nebo WhatsApp: +2347084887094 nebo e-mail: drajayi1990@gmail.com

No Avatar
Debbra (neověřeno) on So, 15/10/2022 - 21:17

Silné a mocné zaklínadlo lásky k získání vašeho bývalého partnera. Rozhodl jsem se, že strávím celý den na internetu, jen abych se ujistil, že si toto může přečíst spousta lidí moje svědectví o Lordu Sea, který je mocným sesilatelem kouzel z Afriky Poté, co mě opustil můj milenec. tak osamělý a rozhodl jsem se projít net pro pár tipů na vztahy, nikdy jsem nevěděl, že tohle je plán, který zajistí návrat mého milence. Po přečtení spousty tipů, jak obnovit můj vztah lepším způsobem, jsem zjistil, že SEA MASTER má mnoho doporučení než ostatní sesilatelé kouzel, takže jsem se rozhodl, že SEA MASTER je ta správná osoba pro tuto práci. , A kontaktoval jsem velkého SEA MASTER prostřednictvím jeho údajů, které jsem viděl na internetu, a byl jsem tak šťastný, že jsem se rozhodl pro spolupráci s velkým SEA MASTER, protože jeho práce byla 100% dokonalá a kouzlo ke mně rychle přivedlo mého milence zpět. úlevu, můžete ho také kontaktovat o pomoc nyní e-mailem .. seawaydr22@gmail.com whatsApp číslo +2348158911896

No Avatar
Barbaara (neověřeno) on Čt, 27/10/2022 - 16:51

Dr. Zaka to pro mě udělal znovu a pomohl toho muže uzdravit. Jmenuji se Barbara a chci informovat svět o Velkém čaroději Dr. Zaka, který mi přivedl mého cizince zpět, když jsem si myslel, že je veškerá naděje ztracena. tak jsem ho kontaktoval a udělal vše, co mi řekl, a ve skutečnosti jsem dostal výsledek do 48 hodin, jak mě ujistil. Doktor Zaka použil své mocné kouzlo, aby mi vykouzlil úsměv na tváři, přivedl toho muže zpět svými kouzly. Nejdřív jsem si myslela, že sním, když můj manžel znovu poklekl a prosil mě, abych jí odpustil a vzal ji zpět, a od té doby miluje mě víc, než jsem kdy čekal, a tak jsem si složil přísahu, že řeknu světu o doktoru Zakovi, protože je skvělý člověk. Máte problémy ve vztahu? rozešel se s vámi partner a vy stále milujete a chcete to zpět? pokud potřebujete pomoc, kontaktujte doktora Zaka ještě dnes, protože vám dám 100% záruku, že vám to pomůže tak, jako to pomohlo mně. E-mailová adresa Dr Zaka je: drzakapricedsolution@gmail.com nebo jeho WhatsApp pro něj: + +2348082943805.

No Avatar
Radek (neověřeno) on Čt, 12/01/2023 - 00:50

Všichni otcové kteří bojují za zdravé dětství svých dětí a jejich duší jsou hrdinové. Všichni bojujeme, i když předem dobře víme jak to v 99% dopadne.:( Ale i přesto do posledního okamžiku nepřestáváme věřit a bojujeme za náš jedniný smysl života dát dětem dětství, radost, lásku, úsměv na tváři jedině tak mohou mít zdravý a pěkný život.  Hromadíme důkazy, seřazujeme účtenky, chystáme společné fotk, do toho čelíme útokům a bránění ve styku ze strany matky, do toho naši mysl narušuje OSPOD svým přehlížením, vysmíváním se do tváře. A trávíme ten minimální zbytek času s dětmi...Věřím že je tohle úmyslné a předem promyšlené, považuji to za lidský odpad a hnus. Sám tím procházím, v hlavě bordel co je vlastně realita a co je sen, kamkoliv se obrátíme, je použito proti nám, nechápeme jak je to možné, když je páchaný trestný čin na bezbranné nezletilé dítě a to vše nás dostává víc a víc na dno. Musí existovat řešení, když zákony neplatí pro ně (alespoň v hlavě) si říct že neplatí ani pro nás. Opustit myslí a nenechat je aby nás pohltily, ty nesmysly vypuštěné z úst plné nezodpovědnosti a postrádajíc jakoukoliv logiku. Dítě za to nemůže, my musíme být zodpovědní za to že přišel na svět. Když někdo rozumuje (ze strany matek, OSPOD, soudu, atd.. ) co je vhodné pro dítě, a jak to má být a co naše vlastní dítě potřebuje a pak zajistí zničení vztahu a odloučení a vypustí že je to nejlepšíé řešení pro bezbrané, nezletilé dítě (které se nemůže bránit, nemůže říct svůj názor) tak je zrůda, ubožák a nemocný člověk.  A pokud náš zákon s tímhle souhlasí, tak musíme vzít zodpovědnost do svých rukou, odhodlat se a myslet na to, že jste jediná osoba na světě která může zachránit vlastní dítě a vrátit mu jeho práva na život. Nenásilně, moudře ale rychle, separace od matky (za mne může syna kdykoliv vídat, navštěvovat, trávit s ním čas, ja nikdy bránit ve vztahu nebudu vlastnímu dítěti od jeho biologického rodiče), i když se nám to příčí použít intriky, trochu té hrubosti, nebát se synovi prodloužit styk o den nebo dva-je to přeci jedno, výsledek soudu známe, tím ukážeme že nemáme strach a matka bude ustupovat a ustupovat dokud nedostane rozum nebo přes papuli. Jak někdo výše píše, zachránit dítě ( v mém případě za jakoukoliv cenu, syn se v roce a půl už nesměje a popřel emoce , při vracení syna matce synovi spustí histerický pláč a a odmítání matky, která se mu nevěnuje téměř vůbec .....) . OSPOD, soud, lži, intriky, porušování práv dítěte, všech možných zákonů ale například já mám cca 20 záznámů o porušování občanského soužití, trestní oznámení a to vše od matky, například udání že kopu kanalizační přípojku 30 cm na veřejném pozemku a tím můžu narušit synovu morálku a výchovu...Chci trávit čas se synem a ne řešit pyčoviny a marnit čas s ospodem soudem atd.. Blíží se soud, vím že se rozhodne o svěření do výlučné péče matce, jsem z toho také téměř na dně.. Pokud vydržím, v den soudu pošlu matce fotku se synem  jak jsme na vzdělávácím výletě, tzv rehabilitačním pobytu, který bude trvat tak dlouho jak bude nutné pro zdraví a psychiku syna, kterou milé dámy způsobily.  Ale budu se snažit rehabilitovat a uzdravovat syna společně stráveným časem, výletmi, vzdělávacími programy a vše co dělá otec se synem, snad syna uzdravím do doby než bude plnoletý. ... 

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Poslední komentáře

Partneři

Střídavka - stránky nejen o střídavé péči

Táta na mateřské - netradiční stránka pro všechny rodiče pohledem Táty

Liberecká pražírna - pražírna a prodejna kávy v centru Liberce